Jumat, 10 April 2015

SPeAKnACTBdg

Saya Pelajar Anti Kekerasan dan Amat Cinta Keluarga (diganti menjadi Teman)dirancang bersama Sylvia Regina Bilqis peserta didik SMPN 49 Bandung saat menyiapkan Acara puncak Bulan Aksi MeSRA pada Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2013 bersama Fokab, Greeneration, OSIS SMAN 19, Green SMile Inc. dst Saat itu, ada Hendy dan Nita, AGen MeSRA SMAN Simpang Empat Tanah Karo yang didampingi Wanti dan Pak Darson mengikuti MeSRA Homestay di Bandung. Logo SPeAKnACT dibuat oleh ibu Lia dari #BDGCleanAction hingga kini digunakan oleh Nabila dan Syahna ketua Forum Anak Daerah Jawa Barat dalam bahan presentasi Sekolah Ramah Anak dan lembar timbal balik yang dibawa ke WCDRR di Sendai oleh Nabila.